School

KIM-verwarming® verwarmt de bouwschil en de materie binnen de bouwschil. De warmte-energie wordt in deze materie opgeslagen en niet in de lucht. Bij ventilatie gaat dus relatief weinig energie verloren hierdoor kan er meer en beter (natuurlijk) geventileerd worden. Resultaat: de leerlingen werken in een gezonde, zuurstofrijke, relatief koele en schone leeromgeving. Dit werkt prestatie verhogend. 

Convectieverwarming                                 Stralingsverwarming
Verwarmt lucht   Verwarmt materie
Warme lucht 22ºC   Koudere lucht 18ºC
Gebruikt lucht voor energie-opslag   Gebruikt bouwschil voor energie-opslag
Verliest veel energie bij ventilatie Natuurlijke ventilatie  Verliest relatief weinig energie bij ventilatie
Warmteterugwinning is vereist   Natuurlijke ventilatie kan toegepast worden
  Gezondheid  
Relatief warme lucht:   Relatief koude lucht:
Onnatuurlijke situatie 

 Beige Vetcellen

klikken

Natuurlijke situatie 

Meer informatie ...