Isolatie

Het transport van warmte-energie vindt op 3 manieren plaats: Conductie, Convectie en Straling. In niet geïsoleerde spouwmuren verdeelt het warmte-energietransport zich in de  verhouding van;

  1. ca. 5% voor conductie
  2. ca. 15% voor convectie
  3. ca. 80% voor straling

Voor isolatie is bij het deel straling dus de grootste winst te behalen.

Het streven is steeds om het transport van warmte-energie via conductie en convectie zo gering mogelijk te houden en het transport van warmte-energie door straling met behulp van reflectie van de straling zo veel als mogelijk terug te winnen. Uitsluitend reflecterend isolatie-materiaal kan tot een optimaal resultaat leiden.

Deze isolatie-techniek is niet nieuw en werd voor het eerst in Amerika in de vijftiger jaren ontwikkeld.

Zie ook: Comparative Summer Attic Thermal Performance of Six Roof Constructions

 

Meer informatie ...