Monument

Het gebruikelijke luchtverwarming-systeem geeft problemen met zowel het instandhouden van monumenten als het conserveren van historische artefacten. KIM-verwarming® (een afgeleide ontwikkeling van "Temperierung") brengt door continue verwarming van de gebouwschil zonder uitgebreide extra bouwkundige maatregelen:

  1. Eliminatie van optrekkend vocht
  2. Geen condensatie van vocht
  3. Voorkomt de schadelijke zoutmineralisatie
  4. Stabilisatie van het ruimteklimaat
  5. Energiezuinige verwarming
  6. Gunstige fysiologische- en en instandhoudingscondities
  7. Geen convectie, daardoor beheersing van grote ruimten
  8. Minimale installatietechniek, vrijwel geen onderhoud
  9. Lage investerings- en exploitatiekosten

Meer informatie ...