Plintverwarming

KIM-verwarming® is niet overal toe te passen. De redenen kunnen o.a. zijn:

 1. Bouwkundig is het niet mogelijk. Bijvoorbeeld muren/wanden die onder monumenten-bescherming vallen. Hierin mag je meestal niet frezen.
 2. Wensen of voorkeuren van de bewoner. Freeswerk kan een bezwaar zijn omdat dit bouwkundig "overlast" kan bezorgen. Bij plintverwarming is er geen freeswerk nodig.

Om bovenstaande problemen te voorkomen of aan de wensen van de bewoner tegemoet te komen, is de plintverwarming ontwikkeld. In principe is dit een kopie van de KIM-verwarming® maar anders toegepast. In een aluminium plint (kleur en hoogte naar keuze) wordt het verwarmingslint ondergebracht. Voeding en aansturing zijn hetzelfde als bij de KIM-verwarming®. 

Kim-verwarming® is afgeleid van "Temperierung", een verwarming die in 1982 ontwikkeld werd door Henning Großeschmidt in opdracht van het "Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege"

Hoofdkenmerk van "Temperierung": continue verwarming van de gebouwschil.

Resultaat (non invasief: zonder grote ingrijpende bouwkundige maatregelen):

 1. Eliminatie van optrekkend vocht en koude.
 2. Geen condensatie van vocht. De wand is warmer dan de lucht.
 3. Geen schimmelvorming.
 4. Voorkomt schadelijke zoutmineralisatie.
 5. Stabilisatie van het ruimteklimaat.
 6. Gunstige fysiologische- en instandhoudingscondities.
 7. Geen convectie, daardoor beheersing klimaat in grote ruimten. 
 8. Minimale installatie-techniek.
 9. Lage exploitatiekosten.
  • Ca. 30% lager dan gebruikelijke verwarmingssystemen.

Meer informatie….