De kruipruimte is "goud" waard

De kruipruimte is een ideale plaats om warmte-energie te generen mits deze zeer goed geïsoleerd is met Isobooster T3 of T5. Immers de warmtepomp onttrekt warmte-energie uit de kruipruimte en voert deze warmte naar de betreffende ruimten waar warmtevraag is. Zonder goede isolatie zou er een warmtestroom van de ruimte boven de vloer naar de kruipruimte ontstaan en dit moet te allen tijde voorkomen worden. De grond waarop de warmtepomp staat vormt een "oneindig" vat dat continue aangevuld wordt met warmte-energie uit de "omgeving". Warmte stroomt altijd van warm naar koud. Dus blijft de relatief koude grond warmte aanzuigen om de temperatuur te compenseren.

 

Meer informatie