KIM-verwarming® versus Temperierung

Bio-resistente gebouwen

Een thermisch optimaal met Kim-verwarming® gesaneerd museum of monument is biogeen niet meer toegankelijk omdat de gebouwschil droog blijft. Hiermee is voldaan aan de eis/vraag naar bio-resistent gebouw en inrichting. 

Een thermisch geïsoleerd gebouw blijft vrij van condensatie en schimmel. Dit biedt zowel in bestaande als nieuwbouw, in scholen, ziekenhuizen enz.  grote voordelen voor de gezondheid van de gebruikers. Uiteraard ook voor musea en monumenten want een optimaal gesaneerd, stofvrij en goed onderhouden gebouw is voor publiek en personeel een weldaad/zegen met betrekking tot gezondheid en behaaglijkheid. 

Voor ons cultuurerfgoed, door de politiek steeds weer benadrukte onvervangbare indentiteit van land, stad en dorp, vormt het behoud van de originele en oorspronkelijke status van gebouwen en kunstschatten essentiële elementen in de doorgeven van de cultuurgoederen aan de komende generaties. Door thermische isolatie kan de verwoesting  veroorzaakt door vocht en schadelijke zouten gestopt worden en de monumenten zonder imiterende materialen - vervorming - terugkerende schaden - steeds herhalende stuc/pleister vernieuwing - injectering en drainage, optimaal in stand worden gehouden. Het is een goede oplossing voor conservering van vochtbelast metselwerk en afwerking bij monumenten en levert bij installatie nauwelijks schade op aan het gebouw (non-invasief). 

Thermische isolatie door Kim-verwarming® is voor de gezondheid van de mensen en voor het behoud van de monumenten buitengewoon belangrijk. Ze:

 

  1. zorgt voor droge muren en maakt een einde aan de zoutmineralisatie;
  2. garandeert door preventie van condensaat in de muur een langdurige bescherming tegen vochtigheid;
  3. vermindert sterk de fijnstofdeeltjes in de ademlucht en dit komt de gezondheid van de mensen ten goede (vooral voor allergie gevoeligen);
  4. is een ecologisch en bouwfysisch correcte techniek;
  5. maakt een economische exploitatie-besparing tot 30% mogelijk;
  6. vereist een minimale installatie-techniek. 

De sanering van cultureel erfgoed en in het bijzonder van monumenten is nu zowel ecologisch als economisch zonder bedenkingen uitvoerbaar. De techniek is een voordelig alternatief voor de bestrijding en preventie van vocht als tegenpool voor de gangbare “brute” saneringsmethodieken en horizontale vochtkeringen. 

Kim-verwarming®, de thermische isolatie voor de sanering van gebouwen en een zachte1 en gezonde verwarming, maakt de realisering van de Kyoto2 doelen haalbaar.

1)Zachte verwarming: Het droog maken en droog houden van de muren gebeurt zeer geleidelijk en louter thermisch, zonder gebruik te maken van bouwmaterialen, injecties of ingewikkelde installaties. Dit in tegenstelling tot de gangbare vrij "brute" saneringsmethodieken.

2)Kyoto-verdrag:Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen - o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4),lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (CFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6)) - in 2008-2012 (ondertussen verlengd tot 2020) met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Bron: Gesundheit durch thermische Kondensatprävention - Temperierung. Optimales Gebäudeklima für  Kulturgut in Museen und Denkmalpflege. Autorin: Mag. Art. Maria Ranacher

Meer informatie….