KIM-verwarming® >>> Temperierung

Kim-verwarming® is afgeleid van "Temperierung", een verwarming die in 1982 ontwikkeld werd door Henning Großeschmidt in opdracht van het "Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege"

Hoofdkenmerk van "Temperierung": continue verwarming van de gebouwschil.

Resultaat (non invasief: zonder grote ingrijpende bouwkundige maatregelen):

 1. Eliminatie van optrekkend vocht en koude.
 2. Geen condensatie van vocht. De wand is warmer dan de lucht.
 3. Geen schimmelvorming.
 4. Voorkomt schadelijke zoutmineralisatie.
 5. Stabilisatie van het ruimteklimaat.
 6. Gunstige fysiologische- en instandhoudingscondities.
 7. Geen convectie, daardoor beheersing klimaat in grote ruimten. 
 8. Minimale installatie-techniek.
 9. Lage exploitatiekosten.
  • Ca. 30% lager dan gebruikelijke verwarmingssystemen.

Meer informatie….