Welke prioriteiten stellen we voor de diverse aspecten in het bouwproces?

Een kwaliteitsprofiel invullen betekent keuze maken ten aanzien van ambities. Uit deze keuzes vloeit een bouwkundige uitwerking voort

De onderscheiden aspecten zijn: 

1.   Sloop             7.   Verwarming: onze specialisatie
2.   Materiaalkeuze   8.   Warmtapwater
3.   Isolatie   9.   Verlichting
4.   Kierdichting   10. Energie
5.   Ventilatie   11. Waterhuishouding
6.   EPG