Kwaliteitsprofiel

Een kwaliteitsprofiel invullen betekent keuzes maken ten aanzien van ambities voor de kwaliteitsaspecten. Het in een vroeg stadium vaststellen van ambities draagt bij aan een efficiënt ontwerpproces. Betrokken partijen weten wat van hen verwacht wordt.

De kwaliteitsaspecten (Hoe hoog leggen we de lat?):

  1. Duurzaam: "Nachhaltige Nutzung"
  2. Comfort: het voelt aangenaam in het gebouw/de woning
  3. Gezond: een zo natuurlijk mogelijk leefklimaat met zo min mogelijk straling/gas emissie
  4. EPG: 0
  5. Energiebehoefte: < 45 kWh/m2 GBO/jaar (Ruimteverwarming 8 kWh)
  6. Techniek: energievraag beperkende installaties
  7. Akoestiek: Klasse I NEN 1070
  8. CO2reductie: bij voorkeur geen CO2 emissie (zoveel mogelijk natuurlijke materialen)