Kim-verwarming® is oorspronkelijk ontwikkeld voor monumenten. Inmiddels is het systeem doorontwikkeld en met succes in renovatie en nieuwbouw projecten toegepast. Bouwkundig zijn er grote verschillen tussen deze bouwwerken en monumenten. De buitenschil van monumenten bestaat uit massieve muren in tegenstelling tot de nieuwere bouwwerken die meestal spouwmuren hebben. Het gemis aan massa van de monumenten moet gecompenseerd worden met isolatie van de buitenschil in de nieuwere bouwwerken om het warmtetransport-verlies te beperken.

Het transport van warmte-energie vindt op 3 manieren plaats: Conductie, Convectie en Straling. In niet geïsoleerde spouwmuren verdeelt het warmte-energietransport zich in de  verhouding van ca. 5% voor conductie, ca. 15% voor convectie en ca. 80% voor straling. Bij het deel straling is dus de grootste winst te behalen.

Het streven is steeds om het transport van warmte-energie via conductie en convectie zo gering mogelijk te houden en het transport van warmte-energie door straling met behulp van reflectie van de straling zo veel als mogelijk terug te winnen. Uitsluitend reflecterend isolatie-materiaal kan tot een optimaal resultaat leiden.

Deze isolatie-techniek is niet nieuw en werd voor het eerst in Amerika in de vijftiger jaren ontwikkeld.