1. Kan KIM-verwarming® als volledige verwarming massief-bouw (monumenten), lichte bouw (spouwmuren) en houtskeletbouw volledig verwarmen of is ze slechts een bijverwarming?
  1. De jarenlange ervaring (30 jaar) met de Temperierung toont dat dit verwarmingssysteem zowel de lichte bouw als de gebouwen met grote bouwmassa, mits goed geïnstalleerd en berekend, volledig zelfstandig kan verwarmen.  
 2. Kan zij vochtige, koude en op de koude grond staande muren drogen en opstijgend vocht blokkeren?
  1. Dit verwarmingssysteem kenmerkt zich doordat het opstijgend vocht en vochtcondensatie voorkomt.
 3. Kan zij zoutmigratie/zoutcorrosie inactiveren en stoppen?
  1. Doordat het optrekkend vocht en de vochtcondensatie stopt, wordt de zoutmigratie en zoutcorrosie geïnactiveerd.
 4. Kan zij het ruimteklimaat stabiliseren?
  1. Het systeem verwarmt niet de lucht in de ruimte maar de massa en voorkomt daardoor convectiestroming van de lucht. De warmte wordt zeer gelijkmatig verdeeld en creëert een stilstaande luchtkolom. die stabiel en beheersbaar is.
 5. Kan zij thermische zwakke plekken bij koudebruggen opvangen?
  1. Thermisch zwakke plekken mechanisch veroorzaakt (scheuren, verzakking, slechte doorvoer van leidingwerk enz.) kan zij niet opvangen. Optrekkend vocht, optrekkende koude en vochtdoorslag enz. kan zij wel oplossen.
 6. Kan zij energiekosten besparen?
  1. Helaas werd slechts zelden in gebouwen met Temperierung wetenschappelijk verantwoord het verbruik van energie geregistreerd. De volgende voorbeelden tonen het verschil in verbruik aan.
  2. Dietmar Leipoldt. In een school in Hattingen werd zowel de Temperierung als de cv-installatie geïnstalleerd om de systemen te kunnen vergelijken.  Na afloop van de testperiode bleek dat de cv-installatie 16% meer energie verbruikt had dan de Temperierung.
   Zie: A short report on the Reduction of Heating Costs, Energy Use and Capital Cost through the use of Tempering: A Comparatieve Study in the Waldstraße Secondary School Hattingen van Dietmar Leipoldt.
  3. Jan G. Holmberg heeft een wetenschappelijk testopstelling in 2 identieke paviljoens van kasteel Salsta in de buurt van Uppsala (Zweden) opgesteld. Een paviljoen met Temperierung en een met een traditioneel convectie systeem. Doel van de test was om op basis van de meetresultaten van  zowel het binnen als buitenklimaat, het energieverbruik, de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de paviljoens tot een wetenschappelijk onderbouwd vergelijk van de 2 systemen te komen. Deze gegevens maakten het tevens mogelijk om de verandering van het vochtgehalte in de buitenmuren bij toepassing van Temperierung te begrijpen. Het eindresultaat was dat het paviljoen met Temperierung ca. 20% minder energie verbruikt had t.o.v. het paviljoen met het convectiesysteem. Zie: Comparison of Tempering and Conventional Convection Heating van Jan G. Holmberg.
  4. Alfons Huber heeft een ruimte van ca. 50m² met 3 ramen en een bestaande cv-installatie (radiators) vergeleken met een vergelijkbare ruimte in hetzelfde gebouw waar de cv-installatie vervangen is door Temperierung in de variant van plintverwarming. De warmtevraag/energieverbruik van elke ruimte werd met geijkte instrumenten gemeten en geregistreerd. Tegelijkertijd werd een klimaatprofiel met 5 temperatuur- en vochtigheidssensoren en een luchtbevochtiger per ruimte gemeten. Deze testen vonden plaats in de Wiener Hofburg, de zogenaamde Neue Burg, Sammlung alter Musikinstrumente.
   Dit pilootproject heeft aangetoond dat verwarmen met Temperierung in tegenstelling tot de gevestigde, traditionele convectie verwarmingssystemen zowel de minste bouwschade (non-invasief) aan het monument toebrengt als wel dat er een aanzienlijke energiebesparing te meten/te registreren valt.
   Zie: Warme Wände oder warme Luft? Das Raumklimaverhalten bei unterschiedlichen Heizsystemen in Abhängigkeit vom Nutzerverhalten - ein Praxisvergleich van Alfons Huber.
 7. Kan zij als een materiaal besparend verwarmingssysteem gezien worden?
  1. KIM-verwarming® verbruikt weinig materiaal en levert bij de installatie nauwelijks schade aan het gebouw (non-invasief) op.  Het is een goede oplossing voor conservering van vochtbelast metselwerk en afwerking.
 8. Zijn er begrijpelijke en genormeerd installatie-voorschriften?
  1. Hoewel Henning Großeschmidt in zijn verslagen/artikelen veel gedetailleerde informatie geeft, zijn er tot op dit moment geen genormeerde installatie-voorschriften. Reden is dat niemand bereid is zijn ervaring en duur betaald leergeld preis te geven aan collega's die dan met zijn informatie aan de slag gaan.  
 9. Welke essentiële voor- en nadelen biedt dit nieuwe "onbekende" verwarmingssysteem?
  1. KIM-verwarming® is een stralingsverwarming die zorgt voor een zinvolle verdeling van de warmte en het klimaat in de ruimte stabiliseert.
   Dit geldt zowel voor historische bouwwerken (monumenten) als voor renovatie en nieuwbouw.
  2. Het is een fysiologische juiste verwarming.
  3. Werkt preventief bij de conservering van cultureel erfgoed.
  4. Is exploitatie-technisch voordeliger dan de traditionele convectie systemen.
  5. KIM-verwarming® is zonder beperking zinvol als ze in de bouwmassa geïntegreerd kan worden.
  6. Kan op grond van bouwhistorische gronden niet in de bouwmassa gewerkt worden, heeft de toepassing van plintverwarming, die ook een stralingsverwarming is en vergelijkbare warme wanden creëert, de voorkeur.
  7. KIM-verwarming® kan niet koelen.
  8. KIM-verwarming® verbruikt weinig materiaal, is eenvoudig te installeren en in alle bouwwerken toepasbaar.
  9. KIM-verwarming® transporteert geen stof en bacteriën en voorkomt zwarte muren.
  10. KIM-verwarming® is gezond voor mens, gebouw en kunstwerken.
  11. Je ziet geen radiatoren maar warme muren zonder bouwschade, net zoals bij de Romeinen voor 2000 jaar in de thermen. Zij hadden ook warme muren die door de hypocaust verwarmd werden.
  12. Toepassing in nieuwbouw woningen met een gemiddelde Rc-waarde van 4 of hoger is niet relevant. De thermische kwaliteit van de buitenwanden van deze nieuwbouw is dermate verbeterd/goed dat probleemloos met infraroodpanelen een comfortabel en gezond binnenklimaat gecreëerd kan worden. Toepassing kan maar is dan een vraag van welke esthetische uitstraling/eisen stel je aan de woning. Immers KIM-verwarming® is onzichtbaar in het interieur en biedt hierdoor ongekende mogelijkheden aan binnenhuis architectuur.
  13. De prijsontwikkeling van elektriciteit en aardgas is van dien aard dat toepassing van elektriciteit, zeker als deze opgewekt wordt door zon of wind, steeds aantrekkelijker wordt.
  14. KIM-verwarming® maakt van de wand een thermisch actief bouwoppervlak dat als lage temperatuur verwarming (ltv-verwarming) werkt, zeer efficiënt te regelen is en daardoor energie spaart. Een groot voordeel in een tijd van vraag naar energie-besparing.
  15. Het kost minder energie om meer frisse lucht binnen te laten. Luchtverwarming verliest direct veel energie bij ventilatie. Een stralingswarmtebron levert thermisch comfort bij een lagere luchttemperatuur en dus is bij ventilatie het energieverlies minder.