Temperierung is een watervoerend systeem. Dit houdt in dat op een centrale plaats water verwarmd wordt en dit water via een leidingsysteem naar de plaats getransporteerd wordt waar de warmte-energie nodig is. Kim-verwarming® maakt geen gebruik van een watervoerend systeem maar gebruikt elektriciteit om de benodigde warmte-energie op te wekken op de plaats waar dat nodig is. Elektriciteit biedt voor het transport van warmte-energie veel voordelen.

Een vergelijk van beide systemen: 

Temperierung           KIM-verwarming®
 Water        Elektriciteit

 

 

     

Compleet leidingsysteem en verwarmingsinstallatie vergelijkbaar met cv-installatie.

 

Installatie  

Een regelunit die het vermogen regelt.

Elke conversie kost energie. Diverse conversies zijn nodig voordat de energie uit het verbranden van het gas via convectie/conductie op de gewenste plaats in de bouwschil is.

 

Conversieverlies  

Geen conversieverliezen. Elektriciteit wordt op de plaats direct omgezet in warmte-energie.

Transport over grote afstanden kost veel energie.

 

Transport  

Geen transportverlies.

Door conversie- en transportverliezen minder efficiënt dan het afgeleide systeem met elektriciteit als transportmiddel.

 

Energie-efficiëntie  

Zeer direct en efficiënt.

Jaarlijks onderhoud en afschrijving van watervoerende installatie.

 

Beheer/onderhoud  

Geen afschrijving van het leidingsysteem. Software en hardware hebben gering onderhoud en kunnen defect gaan.

Complete verwarmingsinstallatie met koperen leidingen voor aan- en afvoer van water.

 

Materiaal gebruik  

Zeer weinig materiaal gebruik dat buiten de regelunit feitelijk onbeperkt in bedrijf blijft.