Niet de lucht verwarmen maar de (bouw)schil.


Met het briljante warmteverdelingsprincipe van de Romeinse Thermen in een moderne uitvoering is het mogelijk gebouwen milieuvriendelijk, efficiënt en duurzaam met een laag energieverbruik te verwarmen.

Sinds de ICCROM-studie in 1960 “Climatology and Conservation in Museums” (Rome 1960) werd de vraag, die reeds in de 19de eeuw op tafel lag, naar controle van het ruimteklimaat vanuit conservatorisch oogpunt een breed en heftig discussie thema. ICCROM heeft zich beperkt tot de problemen veroorzaakt door het ruimteklimaat bij de conservering van kunstwerken in musea. Enerzijds bleek dat beheersing van het ruimteklimaat in monumenten een zeer gevoelig maar ook onvermijdelijk vereiste was, anderzijds werd steeds duidelijker dat toepassing van mechanische klimaatinstallaties nooit tot het gewenste resultaat zou leiden en dat door de toepassing van deze installaties extra risico’s gecreëerd werden.

Na een meer dan 100 jarige discussie kwam men tot de slotconclusie dat de oplossing van deze problematiek slechts gevonden kon worden in het omzichtig gebruik van de bouwmassa voor het bufferen van het ruimteklimaat gekoppeld aan een liefst onderhoudsvrije, zachte en zo min mogelijk bouwkundig ingrijpende techniek.